Bekijk alle publicaties

Eindrapport data onderzoek mobiele machines in Nederland

In 2020 heeft TNO van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) opdracht gekregen om een onderzoek uit te voeren naar de samenstelling van het mobiele machinepark in Nederland. Dit rapport geeft de resultaten van dat onderzoek.

Studie naar mobiele machines in Nederland afgerond

Het bestaande beeld van het mobiele machinepark is onvolledig en deels verouderd. TNO heeft daarom in opdracht van het Ministerie van I&W en in nauwe samenwerking met brancheorganisaties, een onderzoek gedaan naar de samenstelling en uitstoot van het mobiele machinepark in Nederland. Als onderdeel van dit onderzoek heeft onder andere een grootschalige enquête onder machine-eigenaren, -huurders, -verhuurders en –leveranciers plaatsgevonden.

De studie heeft nieuwe inzichten opgeleverd in de omvang van het machinepark voor verschillende machinetypen, bijvoorbeeld dat voor een aantal machinetypen het machinepark fors groter is dan tot nu toe gedacht. Er is tevens zicht gekomen op verschillende soorten machines die eerder nog niet in beeld waren. Ook wat betreft de kenmerken van machines is het inzicht verbeterd, zo ligt bij sommige machinetypen het gemiddelde motorvermogen hoger dan gedacht. Er is ook gedetailleerde informatie over de inzet van machines verzameld, hieruit blijkt onder andere dat verschillende machinetypen een langere levensduur hebben dan eerder aangenomen.

De nieuwe inzichten zullen gebruikt worden in het traject rondom het opstellen van de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

Eindrapport data onderzoek mobiele machines in Nederland