Bekijk alle publicaties

Mobiele werktuigen in de bouw

Onderzoek mobiele bouwwerktuigen: 80% aan vervanging toe voor 2030

Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in opdracht van het ministerie van I&W een financieel-economische analyse van emissieloze mobiele werktuigen in de bouw uitgevoerd.

Een belangrijke bevinding is dat naar schatting 80% van het huidige park van mobiele werktuigen voor 2030 zal moeten worden vervangen. Dit hoge aandeel biedt mogelijkheden om bij de overgang naar emissieloze mobiele werktuigen aan te sluiten op de natuurlijke vervangingsmomenten zodat niet vroegtijdig hoeft te worden afgeschreven.

De bevindingen van het rapport vormen input bij het opstellen van de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen.

Mobiele werktuigen in de bouw